Her kan du søge på virksomhedens navn eller cvr-nummer. Skriver du kun en del af virksomhedens navn og trykker søg, kommer alle resultater frem, hvor søgeordet indgår.

Databasen er lavet på baggrund af de åbne skattelister, som Skat offentliggjorde i årene 2012-2014, hvilket var en mærkesag, som tidligere MF Frank Aaen arbejdede for i flere år.

Enhedslisten lægger nu tallene frem, fordi Dansk Folkeparti efter valget er løbet fra aftalen om at offentliggøre selskabernes skattebetaling. Derfor vil danskerne ikke længere kunne få indsigt i, hvor meget selskabsskat virksomhederne faktisk betaler til fællesskabet, ligesom det er usikkert, hvad der skal ske med de allerede offentliggjorte skattelister.

Vores database tæller ca. en kvart million selskabers skattebetaling for indkomstårene 2011-2013. Enhedslisten har fået fat i skattelisterne ved en kombination af aktindsigt og data scraping. Derfor kan vi også fremlægge et scrape af skattelisten for indkomståret 2011, som Skat ellers har taget ned igen.

Der er nogle forskelle i opgørelserne de enkelte år, som gør, at man skal være varsom med at sammenligne mellem årene. For indkomståret 2011 lagde Skat den betalte selskabsskat sammen med selskabsskatten af kulbrinteindkomsten, dvs. den selskabsskat som olieselskaberne betaler af deres udvindinger fra Nordsøen. Det giver for selskaber som f.eks. A.P. Møller – Mærsk og Shell en meget høj selskabsskat i 2011 ift. 2012 og 2013. For årene 2012 og 2013 er selskabsskat af kulbrinteindkomst og den særlige kulbrinteskat ikke medregnet her, da vi ikke har fået de nødvendige data i det udtræk fra Skat, vi har brugt. For olieselskabernes vedkommende optræder der i disse år også to selskaber på samme cvr-nummer, hvilket skyldes oplysningerne fra Skat. Men det er altså kun administrationsselskabets (moderselskabets) betaling af selskabsskat, der er korrekt.

Vi har lavet databasen efter bedste evne, men det er blot tænkt som en service for at gøre det store materiale tilgængeligt for folk. Vi tager ikke ansvar for evt. fejl og mangler. Hvis man vil have de fuldstændige skattelister for de enkelte år, kan de hentes her: 2011.csv, 2012.csv og 2013.csv

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til os her: skattebasen@enhedslisten.dk

Tak til Martin Friis fra http://friism.com/ for scrape af skattelisterne.

For mere information om skattelisterne se også datajournalisterne Kaas og Mulvad: http://www.kaasogmulvad.dk/2015/01/saadan-traekker-vi-alle-skattedata-ud/